Homepage of Fredric Granberg


E-Mail
fredric.granberg (at) helsinki.fi
fredric (at) fredricgranberg.com

Postal Address
University of Helsinki
Department of Physics
Accelerator Laboratory
P.O.Box 43
FIN-00014 University of Helsinki

External links
Researchgate profile LinkedIn profile Group homepage Fysikersamfundet i Finland rf

FYS2026 Kvantfysikens tillämpningar II

Det fasta tillståndet och elementarpartiklar

Kursinfo finns på courses.helsinki.fi och på weboodiFYS4016 Nutida Fysikens Grunder

Kursinfo finns på courses.helsinki.fi och på weboodi

Updated: 28.09.2020